Film
Chang jiang tu

2016, 116min

Réalisateur: CHAO Yang

Positif n° 662 page 31, festival [Avril 2016]
Film : Chang jiang tu