Film
Sweety Barrett

Tale of Sweety Barrett (The)

1998

Réalisateur: BRADLEY Stephen

Positif n° 456 page 75, festival [février 1999]
San Sebastián 1998 à propos de : Sweety Barrett